Azimio la Amani

Tamko la Kujitangaza la Amani la Joyful-Life (Maisha ya Furaha)

Image
Kama raia wa jumuiya ya ulimwengu, ninasimama dhidi ya ubaguzi wa rangi, upambanuzi na kutovumilia kwa aina yoyote. Katika maisha yangu yote nitajaribu kukuza usawa, haki na hadhi ya utu miongoni mwa watu wote nyumbani kwangu, kwenye jamii yangu na kila mahali ulimwenguni.
Ninaamini kwamba wanadamu wote wamezaliwa huru, sawa kwa utu na haki na wana uwezo wa kuchangia ipasavyo katika maendeleo na ustawi wa jamii na maisha yote duniani.
Katika hotuba na vitendo ninapotambua utu na haki ya kuishi ya kila mtu, ninalaani vurugu zote, za nyumbani, kijamii, kisiasa, kitaifa au kwingineko. Niko tayari kuishi bila ulinzi unaodhaniwa wa silaha za kijeshi. Nataka kutetea amani bila silaha kuendelezwa na kutambulika kisiasa na kijamii.
Ninatangaza kwamba utambuzi huu wa hadhi ya utu na heshima kwa maisha yote unatumika mtawalia kwa ulimwengu mzima: kwa mfano kwa wanyama, mimea , ardhi, maji, hewa na kadhalika. Kwa unyenyekevu, nataka kuheshimu, kulinda na kuhifadhi misingi ya maisha, na ninataka kuishiriki kwa haki na usawa.
Ili kutimiza azma hii, nataka kuoanisha maisha yangu na neno la kuabudiwa hilo:
Image

MAWAZO MEMA

MANENO MEMA

MATENDO MEMA